...
Phân loại: 612.6
Tác giả: Nguyễn Ý Đức
Thông tin xb: H.: Y học, 2002
Mô tả vật lý: 239tr., 19cm
Tóm tắt: Trình bày về sự lão hoá và những thay đổi của cơ thể khi về già như thay đổi về hình dáng, giác quan, vận động, trí nhớ,... Việc dùng dược phẩm và một vài dược thảo thường dùng ở người cao tuổi. Người cao tuổi với đời sống gia đình

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất