...
Phân loại: 303.6
Thông tin xb: H.: Lao động, 2001
Mô tả vật lý: 335tr., 21cm
Tóm tắt: Tóm tắt diễn biến của vụ khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001. Các sự kiện xảy ra sau vụ khủng bố nước Mỹ. Đặc biệt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Apganistan chống quân khủng bố Taliban. Những nước cờ ngoại giao chính trị trên thế giới diễn ra sau cuộc chiến của Mỹ

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất