...
Phân loại: 895.922134
Tác giả: Ngân Hà
Thông tin xb: H.: Văn hoá Thông tin, 2001
Mô tả vật lý: 399tr., 19cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết đánh giá đóng góp của Xuân Quỳnh trong thơ ca hiện đại. Những vẻ đẹp, những tình cảm trắc ẩn, những kỉ niệm của bạn bè và người thân về Xuân Quỳnh.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất