...
Phân loại: 324.2597070959736
Thông tin xb: Thái Bình: Ban chấp hành Đảng bộ xã Vũ An, 2008
Mô tả vật lý: 220tr.: ảnh, 19cm
Tóm tắt: Khái quát về xã Vũ An (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Giới thiệu quá trình Đảng uỷ xã lãnh đạo nhân dân qua những thời kỳ lịch sử: Vận động tiến tới tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)... cho tới năm 2005
Từ khóa: Vũ An

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất