...
Phân loại: 324.2597070959736
Thông tin xb: Thái Bình: [knxb], 2007
Mô tả vật lý: 339tr.: ảnh, 19cm
Tóm tắt: Khái quát về xã Bình Nguyên (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Giới thiệu quá trình Đảng uỷ xã lãnh đạo nhân dân qua những thời kỳ lịch sử: kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)... cho tới năm 2005
Từ khóa: Bình Nguyên

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất