...
Phân loại: 324.2597070959736
Thông tin xb: Thái Bình: [knxb], 2009
Mô tả vật lý: 263tr.: ảnh, 19cm
Tóm tắt: Khái quát về xã Thụy Dân (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Giới thiệu quá trình Đảng uỷ xã lãnh đạo nhân dân qua những thời kỳ lịch sử: Vận động tiến tới tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)... cho tới năm 2009
Từ khóa: Thụy Dân

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất