...
Phân loại: 959.7043
Tác giả: Nguyễn Văn Thạc
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2020
Mô tả vật lý: 337tr., 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những trang nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Trong đó anh đã ghi chép rất kỹ những điều mắt thấy tai nghe trong suốt chặng đường hành quân, những chuyện vui buồn, và cả những điều anh cảm nhận được từ đó

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất