...
Phân loại: 616.4
Tác giả: Fung, Jason
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2020
Mô tả vật lý: 333tr., 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức và kinh nghiệm điều trị tiểu đường trong nhiều năm một cách đơn giản rõ ràng và dễ hiểu, ngay cả với những người không có nhiều kiến thức về y học

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất