...
Phân loại: 649
Tác giả: Joshi, Liat Hughes
Thông tin xb: H.: Phụ nữ, 2020
Mô tả vật lý: 183tr.: 6 - 16 tuổi, 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp các con tự tin, ứng xử linh hoạt. Giúp các bậc làm cha mẹ giải đáp chính những thắc mắc họ thường xuyên gặp phải trong cuộc sống hằng ngày bằng những giải pháp hợp lý có thể đọc ứng dụng trong 5 phút

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất