...
Phân loại: 613.2
Tác giả: Thompson, Susan Peirce
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2019
Mô tả vật lý: 406tr., 21cm
Tóm tắt: Sách viết về chương trình Ble - chương trình giảm cân hiệu quả nhất trên thế giới. Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là một phương pháp ăn uống, mà đó là một trào lưu, là một thông điệp lớn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất