...
Phân loại: 294.3
Tác giả: Bhikkhu, Ajahn Sumano
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý: 247tr., 21cm
Tóm tắt: Được trình bày rõ ràng, ngắn gọn dưới dạng hỏi - đáp, cuốn sách cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về giáo lý Phật giáo và cách áp dụng giáo lý ấy vào đời sống để con người có được tâm thanh thản, sống thức tỉnh và từ bi, nhân hậu hơn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất