...
Phân loại: 608
Tác giả: Park In Soo
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý: 205tr.: tranh màu, 25cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cùng những hình ảnh minh hoạ ngộ nghĩnh, sống động, giúp các bạn nhỏ từng bước tiếp cận các phát minh, ý tưởng sáng tạo " làm thế nào để phát minh…?"

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất