...
Phân loại: 305.3
Tác giả: Jo Seung Hee
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý: 207tr.: tranh màu, 25cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giải đáp những thắc mắc như "Tại sao chúng ta phải sớm biết giới tính là gì?"," Để tạo ra một sinh linh mới, cần có gì?"…giúp các bạn nhỏ có được những kiến thức cơ bản về khoa học giới tính

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất