...
Phân loại: 363.8
Tác giả: Sim Seon Ah
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý: 207tr.: tranh màu, 25cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về khoa học dinh dưỡng, giải đáp những câu hỏi "Lam thế nào để sử dụng và hấp thu dưỡng chất?", "Làm sao để trở thành chuyên gia dinh dưỡng?" ..

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất