...
Phân loại: 384
Tác giả: Kim Tea Hoon
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý: 205tr.: tranh màu, 25cm
Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi truyền thông là gì, tác động của nó trong cuộc sống, những lợi ích... và giúp các bạn nhỏ từng bước tiếp cận thông tin truyền thông

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất