...
Phân loại: 570
Tác giả: Lee Ho Jung
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý: 207tr.: tranh màu, 25cm
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện liên quan đến công nghệ sinh học, tái tổ hợp gen, nhân bản tế bào gốc…giúp các bạn nhỏ từng bước làm quen, tiếp cận với những khám phá thú vị, những kiến thức, phương pháp, công nghệ sinh học

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất