...
Phân loại: 650.1
Tác giả: Flynn, Pat
Thông tin xb: Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2020
Mô tả vật lý: 238tr., 21cm
Tóm tắt: Trình bày những phương pháp và những kinh nghiệm thực tế để có được thành công trong lĩnh vực kinh doanh

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất