...
Phân loại: 895.922803
Tác giả: Hoàng Anh Sướng
Thông tin xb: H.: Hội nhà văn, 2019
Mô tả vật lý: 352tr., 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về một số người đã thoát khỏi căn bệnh ung thư bằng phương pháp nhịn ăn và thực dưỡng mà tác giả đã chứng kiến và những kinh nghiệm của những người đã từng trải qua phương pháp chữa bệnh này

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất