...
Phân loại: 959.7043092
Tác giả: Thái Chí Thanh
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2020
Mô tả vật lý: 207tr.: ảnh chân dung, 21cm
Tóm tắt: Tiểu sử, cuộc đời một số liệt sỹ trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất