...
Phân loại: 343.597
Tác giả: Việt Nam (CHXHCN).
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý: 399tr., 24cm
Tóm tắt: Gồm các nghị định, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của chính phủ, ban bí thư, .. về Luật Giao thông đường bộ, đường sắ và các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qui chế quản lý sát hạch cấp giấy pháp lái xe cơ giới đường bộ..

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất