...
Phân loại: 158.1
Tác giả: Nguyễn Lân Dũng
Thông tin xb: H.: Lao động, 2019
Mô tả vật lý: 247tr., 19cm
Tóm tắt: Bằng cách trích đăng những ý tưởng hấp dẫn nhất và thiết thực nhất trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng sống cơ bản và có cách nghĩ, cách hành động thích hợp trên con đường tìm kiếm một cuộc sống có ích và hạnh phúc trọn vẹn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất