...
Phân loại: 649
Thông tin xb: H.: Văn học, 2020
Mô tả vật lý: 170tr., 24cm
Tóm tắt: Hệ thống 33 giai đoạn nhạy cảm ở trẻ từ 0 - 6 tuổi: giai đoạn mẫn cảm của các giác quan, gia đoạn mẫn cảm của phát triển ngôn ngữ, giai đoạ nhạy cảm phát triển tính xã hội và tính cá nhân, giai đoạn nhạy cảm bồi dưỡng hứng thú học tập cho trẻ

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất