...
Phân loại: 649
Thông tin xb: H.: Văn học, 2020
Mô tả vật lý: 187tr., 24cm
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách phát triển các khả năng của trẻ dựa trên 5 phương diện của bộ não: trí tuệ, cảm xúc, vẫn động, ngôn ngữ và sáng tạo

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất