...
Phân loại: 649
Thông tin xb: H.: Văn học, 2020
Mô tả vật lý: 182tr., 24cm
Tóm tắt: Sách cho biết những cảm xúc đầu tiên của trẻ, cha mẹ luôn là người ảnh hưởng đến trẻ, những ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực sẽ ảnh hướng đến cảm xúc tốt hay xấu của trẻ. Từ đó cha mẹ học cách quan tâm đến trẻ, xem xét lại mối quan hệ giữa cha mẹ với con như thế nào là vừa đủ để giáo dục con những điều tốt nhất

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất