...
Phân loại: 959.7092
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý: 215tr., 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về thân thế và sự nghiệp của các Đại công thần có công lớn đối với đất nước trong lịch sử Việt Nam như Cao Lỗ, Thái sư Lưu Cơ, Thái sư Á vương Đào Cam Mộc, Quốc sư Vạn Hạnh, Lê Phụng Hiểu, Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất