...
Phân loại: 959.70092
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2013
Mô tả vật lý: 211tr., 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và đóng góp của các bậc vĩ nhân đứng đầu đất nước qua các thời kỳ trong lịch sử Việt Nam. Tr.14-20 viết về Lý Nam Đế quê Thái Bình

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất