...
Phân loại: 320.109597
Tác giả: Phan Thị Ánh Tuyết
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2019
Mô tả vật lý: 194tr.: minh hoạ, 21cm
Tóm tắt: Gồm 54 câu hỏi - đáp khám phá những nét đặc trưng về cảnh quan, văn hoá, đặc sản... của các huyện đảo Việt Nam như: Huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Côn Đảo, Cồn Cỏ, Hoàng Sa, Trường Sa, Lý Sơn...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất