...
Phân loại: 248.4
Tác giả: Harney, Kevin G.
Thông tin xb: H.: Phụ nữ, 2019
Mô tả vật lý: 267tr., 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết, kỹ năng khi nói lời từ chối một cách duyên dáng và hiểu được cách bước vào bữa tiệc buffet của cuộc đời, tự tin nói lời từ chối giữa vô vàn sự lựa chọn và bạn sẽ thoải mái nói lời đồng thuận với những điều tốt đẹp nhất
Từ khóa: Từ chối

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất