...
Phân loại: 153.8
Tác giả: Ziglar, Tom
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý: 329tr., 21cm
Tóm tắt: Đưa ra một quy trình với các bước tập trung vào 7 lĩnh vực chính: tư duy, tinh thần, thể chất, gia đình, tài chính, cá nhân và sự nghiệp; giúp bạn xác định các thói quen tiêu cực và phương pháp thay thế chúng bằng những thói quen tích cực thông qua bộ 3 quá trình thay đổi – nỗi khao khát, niềm hi vọng và lòng can đảm

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất