...
Phân loại: 355.0092597
Tác giả: Dương Thị Bích Thảo
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý: 186tr., 21cm
Tóm tắt: Kể về cuộc đời và các chiến công tiêu biểu trong sự nghiệp của các danh nhân quân sự Việt Nam xuất thân từ tầng lớp bình dân mà lập nên sự nghiệp vẻ vang như: Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Yết Kiêu, Nguyễn Hữu Cầu, Võ Duy Dương, Nguyễn Trung Trực...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất