...
Phân loại: 959.736
Tác giả: Phạm Văn Thự
Thông tin xb: H.: Thế giới, 2019
Mô tả vật lý: 300tr.: ảnh, 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển làng Xuân Trạch (xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cùng nghề nghiệp, tín ngưỡng, tôn giáo của người Xuân Trạch và một số di sản văn hoá của làng
Từ khóa: Xuân TrạchQuỳnh Hải

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất