...
Phân loại: 959.736
Tác giả: Đặng Hùng
Thông tin xb: H.: Hội nhà văn, 2018
Mô tả vật lý: 348tr., 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về nhà Trần, thân thế và sự nghiệp những nhân vật lịch sử nhà Trần và các di chỉ văn hoá, di tích lịch sử, thần sắc, thần phả còn lưu lại trên đất Thái Bình

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất