...
Phân loại: 025.5
Tác giả: Trương Đại Lượng
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý: 211tr., 21cm
Tóm tắt: Thực trạng và các giải pháp phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên đại học ở Việt Nam

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất