...
Phân loại: 371.9
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2019
Mô tả vật lý: 187tr.: ảnh, tranh vẽ, 21cm
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản liên quan đến giáo dục giới tính tuổi học đường, phòng tránh ma tuý, các chất gây nghiện, HIV cũng như các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục cho học sinh

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất