...
Phân loại: 324.25970750959736
Thông tin xb: H.: Lao Động, 2010
Mô tả vật lý: 251tr.: ảnh, bảng, 22cm
Tóm tắt: Khái quát quá trình thành lập và lãnh đạo nhân dân tham gia giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa và tiến lên phát triển kinh tế xã hội theo định hướng CNH - HĐH đất nước của Đảng bộ thị trấn Thanh Nê huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình từ năm 1945 đến năm 2005
Từ khóa: Đảng bộ thị trấnThanh NêTán Thuật

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất