...
Phân loại: 959.703092
Thông tin xb: Thái Bình: [k.n.x.b.], [200?]
Mô tả vật lý: 42tr., 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế và sự nghiệp ông Phạm Xuân Hoà là cử nhân khoa Tân Mão năm 1891 triều vua Thành Thái năm thứ ba. Ông mở đầu nghiệp học khai khoa cho làng Vũ Lăng thuộc xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình hiện nay
Từ khóa: Vũ Lăng

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất