...
Phân loại: 658.3
Tác giả: Weisbord, Marvin
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý: 150tr., 21cm
Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản mô tả tám kĩ năng cần thiết cho mọi nhà lãnh đạo

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất