...
Phân loại: 929.0959736
Thông tin xb: Thái Bình: [k.n.x.b.], [20??]
Mô tả vật lý: 177tr., 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu xuất xứ dòng họ Nguyễn - Một dòng họ lớn trên đất nước Việt Nam. Trình bày một số nét về gốc tích, gia phả họ Nguyễn ở huyện Tống Sơn Thanh Hoá và dòng họ Nguyễn Công ở làng Động Trung phủ Kiến Xương tỉnh Thái Bình.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất