...
Phân loại: 658.4
Tác giả: Weinfurter, Daniel
Thông tin xb: Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2019
Mô tả vật lý: 239tr., 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những bài học kinh nghiệm từ thực tế, vạch ra 10 chiến lược có thể áp dụng cho mọi công ty khởi nghiệp đạt tới thành công, tập trung sử dụng những công cụ chính để tăng trưởng như sáng tạo, tuyển dụng thông minh, mô hình bán hàng mới, tiếp thị đột phá, văn hoá công ty độc đáo, quản lý đón đầu, lãnh đạo vững vàng, vốn hoá mới

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất