...
Phân loại: 646.7
Tác giả: Hàn Dương
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018
Mô tả vật lý: 143tr.: tranh màu, 23cm
Tóm tắt: Tổng hợp kĩ năng sinh tồn dành cho trẻ, đề cập đến tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tới đời sống của trẻ ngày nay. Với nhiều tình huống bất ngờ, khẩn cấp và nguy hiểm được minh hoạ giúp trẻ có những kiến thức đúng đắn và phương thức phòng tránh hiệu quả

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất