...
Phân loại: 327.120973
Tác giả: Agee, Philip
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 1998
Mô tả vật lý: 718tr., 19cm
Tóm tắt: Nhật ký về bí mật nội bộ CIA (cơ quan tình báo Mỹ): Cơ cấu tổ chức, cách tuyển người, sử dụng điệp viên CIA... những tổ chức quốc tế bị CIA lũng đoạn, những điệp viên lợi hại của tổ chức mật vụ nguy hiểm này

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất