24/02/2023

Công đoàn Thư viện tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

   Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-CĐVC ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Công đoàn viên chức tỉnh Thái Bình về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 24/02/2023, Công đoàn Thư viện tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần tham gia đại hội bao gồm : Đồng chí Trần Thị Minh Thu - Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Thái Bình; đồng chí Lê Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thái Bình; bà Lê Thị Thanh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Bình cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Thư viện tỉnh.

    Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn, đồng chí Vũ Thị Quỳnh Trang trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028. Báo cáo đã chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ qua đồng thời đưa ra những tiêu chí, mục tiêu và nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Minh Thu, Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh cùng ý kiến tham luận của các đoàn viên công đoàn Thư viện.

    Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Với thành công của Đại hội trong thời gian tới Công đoàn Thư viện sẽ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị cũng như mục tiêu của Công đoàn đề ra. 

Một số hình ảnh tại Đại hội :

     

   

Thư viện tỉnh Thái Bình.