02/02/2023

Thư mục Nguyễn Đức Cảnh

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2023)

    

          Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 02-02-1908, tại làng Diêm Điền, tổng Hộ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ), tỉnh Thái Bình trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống yêu nước. Đồng chí là một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng ta, một người con ưu tú của dân tộc đã trọn đời hy sinh vì Tổ quốc. Đồng chí đã góp phần tích cực vào việc thành lập Đảng, thành lập Tổng Công hội Bắc Kỳ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, đồng chí cũng là người sáng lập, là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Hải Phòng và khu mỏ Hồng Gai; sáng lập Báo Lao Động năm 1929.

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908- 02/02/2023), để bạn đọc tìm hiểu thêm về tiểu sử, cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Thư Viện tỉnh Thái Bình trân trọng giới thiệu tới quý độc giả thư mục chuyên đề gồm 20 tài liệu viết về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đang được lưu trữ và phục vụ tại thư viện tỉnh Thái Bình.

 

1. Bút Ngữ. Đêm về sáng./ Bút Ngữ.- H.: Thanh niên, 1975.- 190tr., 19cm

Phân loại: V(136)23,V(136)24,895.9223/ Đ253V,Đ253V

Tóm tắt: Tóm tắt tinh thần giác ngộ và hoạt động cách mạng của thanh niên Thái Bình trong những năm 1930. Tiêu biểu cho lớp thanh niên thời kỳ này có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Danh Đới, Vũ Trọng,...

 Ký hiệu kho: Kho Địa chí : DCN.000672,DCN.000671

 

2. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - lãnh tụ đầu tiên của tổ chức công đoàn Việt Nam. // Nhân dân.- 1984 .- Ngày 8 và 15 tháng 7

        Xem số ĐKCB JL 331

        Từ khóa: Thái Bình, Nguyễn Đức Cảnh, Công đoàn

 

3. ĐỨC NGUYÊN. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh viết về Lênin. / Đức Nguyên // Thái Bình.- 1987 .- Ngày 14 tháng 10

        Xem số ĐKCB ĐCL 58

        Từ khóa: Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

 

4. ĐỨC NGUYÊN. Nguyễn Đức Cảnh đi Hương Cảng. / Đức Nguyên // Thái Bình.- 1995 .- Số Xuân Ất Hợi tháng 1

        Xem số ĐKCB ĐCL 72

        Tóm tắt:  Nguyễn Đức Cảnh đại biểu ĐDCSĐ đi Hương Cảng tháng 1 năm 1930 dự hội nghị thành lập ĐCSVN

        Từ khóa: Thái Bình, Nguyễn Đức Cảnh, Nhân vật, Lịch sử

 

5. ĐỨC NGUYÊN. Nguyễn Đức Cảnh - người thanh niên ưu tú của Thái Bình. / Đức Nguyên // Thái Bình.- 1986 .- Ngày 22 tháng 3

        Xem số ĐKCB ĐCL 57

        Từ khóa: Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

 

6. GIANG HÀ VỴ. Nguyễn Đức Cảnh. / Việt Linh, Giang Hà Vỵ.- H.: Thanh niên, 2012. - 259tr.; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)

        Tóm tắt:  Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của tỉnh Thái Bình

        Từ khóa: Nguyễn Đức Cảnh, Văn học hiện đại, Địa chí, Thái Bình, Truyện kí

        Phân loại: 959.703092NG527Đ

        Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCN.001966

Kho Đọc: DN.051222

Kho Mượn: MN.095234

 

7. Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. / Lê Bính b.s, s.t..- H.: Lao động, 2007. - 589tr.: Ảnh; 24cm

        ĐTTS ghi: Công trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyến Đức Cảnh (2/2/1908-2/2/2008)

        Tóm tắt:  Giới thiệu về tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh cùng một số tư liệu ảnh về đồng chí và những đánh giá và cảm nhận của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nứơc về ông

        Từ khóa: Nguyễn Đức Cảnh, Sự nghiệp, Lịch sử hiện đại, Địa chí, Nhân vật, Tiểu sử, Thái Bình, Thái Thuỵ, Diêm Điền

        Phân loại: 920.00959736L107T

        Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCV.001780 - DCV.001781

Kho Đọc: DV.007088

Kho Mượn: MV.009490 - MV.009491

 

8. LÊ BÍNH. Nguyễn Đức Cảnh. : Kịch thơ/ Lê Bính.- Thái Bình: Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình, 1990. - 91tr.; 19cm

        Nguyễn Đức Cảnh

        Từ khóa: Văn học hiện đại, Thái Thụy, Việt Nam, Thái Bình, Địa chí, Diêm Điền, Kịch thơ, Thư viện tỉnh Thái Bình

        Phân loại: 895.922234/NG527Đ

        Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCN.000174

Kho Đọc: DN.034065

Kho Mượn: MN.060716, MN.060718 - MN.060719, MN.081935

 

9. LÊ BÍNH. Cha mẹ và anh. : Thơ/ Lê Bính// Thái Bình.-  Ngày 6 tháng 2

        Xem số ĐKCB ĐCL 55

        Tóm tắt:  Kính tặng hương hồn Nguyễn Đức Cảnh

        Từ khóa: Thái Bình, Nguyễn Đức Cảnh, Thơ

 

10. Một người cộng sản quan trọng bị bắt ở Vinh. // Đông Pháp..- H..- Số 1359,Ngày 13 tháng 4

        Tóm tắt:  Về Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình). Hồ sơ lưu trữ tại TVQG

        Từ khóa: Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

 

11. NGHIÊM ĐA VĂN. Nguyễn Đức Cảnh. / Nghiêm Đa Văn.- H.: Kim Đồng, 1979. - 158tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Bao gồm những câu chuyện viết về quê hương, gia đinh, tiểu sử và quá trình tham gia hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Địa chí, Kháng chiến chống Pháp, Văn học hiện đại, Nhân vật, Tiểu sử, Sự nghiệp, Thái Bình, Thái Thuỵ, Nguyễn Đức Cảnh, Diêm Điền

        Phân loại: NGH527Đ

        Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCN.001449

Kho Đọc: DN.006620

 

12. NGUYỄN ĐỨC. Nguyễn Đức Cảnh đi dự hội nghị thành lập Đảng CSVN ở Hương Cảng. / Nguyễn Đức.- Thái Bình.- Tr 8, Số 10

        Tóm tắt:  Nguyễn Đức Cảnh đi dự hội nghị thành lập ĐCSVN ngày 25/1/1930

        Từ khóa: Địa chí, Thái Bình, Nguyễn Đức Cảnh, Tiểu sử nhân vật, Đảng CSVN, Lịch sử

 

13. Nguyễn Đức Cảnh - Người cộng sản kiên trung - Nhà hoạt động công đoàn mẫu mực của giai cấp công nhân Việt Nam. / B.s.: Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Văn Yên, Lưu Trần Luân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 330tr.: ảnh; 21cm

        Thư mục: tr. 279-284

        Tóm tắt:  Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn và tấm gương hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932)

        Từ khóa: Nguyễn Đức Cảnh, Sự nghiệp, Tiểu sử

        Phân loại: 959.703092/NG527Đ

        Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCN.002175 - DCN.002177

 

14. Nguyễn Đức Cảnh - Tiểu sử. / B.s.: Lê Văn Tích (ch.b.), Đàm Đức Vượng, Dương Văn Sao, Lý Việt Quang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 287tr.: ảnh; 21cm

        Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam

        Thư mục: tr. 279-284

        Tóm tắt:  Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn và tấm gương hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932)

        Từ khóa: Nguyễn Đức Cảnh, Sự nghiệp, Tiểu sử

        Phân loại: 959.703092/NG527Đ

        Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.034294

 

15. Nguyễn Đức Cảnh tiểu sử và sự nghiệp. / Lê Công Hưng b.s.. - Tái bản lần thứ 1.- Thái Bình: Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Thái Bình, 1992. - 93tr.: ảnh; 19cm

        Tên sách ngoài bìa : Nguyễn Đức Cảnh tiểu sử và sự nghiệp

        Có tài liệu tham khảo

        Diêm Điền

        Tóm tắt:  Giới thiệu về tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, sự giác ngộ cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Phần phụ lục có bài thơ ca ngợi ông và tập tài liệu "công nhân vận động" được ông viết trong xà lim chém án ở Hoả Lò Hà Nội

        Từ khóa: Nguyễn Đức Cảnh, Sự nghiệp, Danh nhân, Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Địa chí, Tiểu sử, Thái Bình, Thái Thụy, Lê Công Hưng, Thư viện tỉnh Thái Bình

        Phân loại: 959.703092NG527Đ

        Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCN.000196, DCN.001548

Kho Đọc: DN.042646

Kho Mượn: MN.075726

 

 16. Noi gương những người cộng sản. //  H.: Thanh niên.- 1974.- 89tr.: ảnh chân dung, 19cm

Phân loại: 324.259707092/ N428G

Tóm tắt: Hồi ký viết về các đảng viên tiên phong trong những ngày đầu Đảng lãnh đạo cách mạng: Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Hới, Phan Đăng Lưu, Tô Hiệu...

Từ khóa: Nguyễn Hới

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.057862

Kho Mượn: MN.017849

 

 17. Trường SơnSống chết vì cách mạng. / Trường Sơn.- H.: Lao động.- 1962.- 43tr., 19cm

Phân loại: 959.704092/ S455CH

Tóm tắt: Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ký hiệu kho: Kho Đọc:  DN.012323

 

 18. Trước mặt kẻ thù. // H.: Giáo dục.- 1965.- 91tr., 19cm

Phân loại: 959.704092/ TR557M

Tóm tắt: Giới thiệu một số nét chủ yếu về tinh thần chiến đấu bất khuất của một số chiến sĩ cộng sản tiền bối trước mặt kẻ thù như: Phạm Hồng Thái, Trần Phú, Lý Tự Trọng..

Từ khóa: Trần PhúLý Tự Trọng

Ký hiệu kho: Kho Đọc: DN.012366

 

19. Việc xét hỏi Nguyễn Đức Cảnh tức Trọng. // Đông Pháp.- 1931 .- Số 1364,Số 1364

        Từ khóa: Nguyễn Đức cảnh, Thái Bình

 

20. VŨ SIÊU THẢ. Nguyễn Đức Cảnh - trước ngày anh ra mỏ.: Thơ/ Vũ Siêu Thả// Lao động.- 1984 .- Số 28

        Xem số ĐKCB JV 459

        Từ khóa: Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

 

Thư viện Thái Bình.

Dữ liệu đính kèm:

Nguyễn Đức Cảnh (sửa).docx [27288 Kb]