28/05/2020

Giới thiệu tác phẩm: Phong cách tư duy của Bác Hồ

          Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa lớn, nhà quân sự thiên tài. Cuộc đời cách mạng của Người là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong, lối sống...để chúng ta không ngừng học tập noi theo. Mỗi lời nói, việc làm của Người đều xuất phát từ những trăn trở suy tư của một khối óc vĩ đại, một trái tim lớn luôn hết lòng hết sức vì quốc gia, dân tộc.

          Những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới. Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật...là kết tinh truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2020) và đẩy mạnh cuộc vận động, học tập làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh giới thiệu tới quý bạn đọc tác phẩm: “Phong cách tư duy của Bác Hồ

          Cuốn sách do tác giả Phạm Tuyết sưu tầm và biên soạn, sách dày 250 trang được in trên khổ giấy 13cm x19cm do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành năm 2018. Sách tập hợp các bài nói, bài viết, thư và các câu chuyện sâu sắc như: Tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý, có tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư cách của người cách mệnh; Thời niên thiếu của Bác… đã thể hiện phong cách tư duy của Bác.

          Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là sự kết tinh từ tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, là tài sản tinh thần quý báu của nhân dân ta, giá trị hợp thành nền văn hóa Việt Nam. Mặc dù thể hiện cái riêng, nhưng phong cách tư duy của Người không xa lạ mà mang tính lan tỏa, tác động tích cực tới hành động của các thế hệ người dân Việt Nam yêu nước nói riêng, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung.

          Được hình thành từ con người có đức dày, tâm trong, trí sáng, tầm cao trí tuệ, nhân cách, ý chí lớn lao, hoạt động phong phú, đa dạng trên không gian, thời gian rộng lớn, với nhiều lĩnh vực, vị trí công việc khác nhau, nhưng phong cách tư duy Hồ Chí Minh là biểu hiện đặc sắc của sự độc lập, tự chủ, sáng tạo. Sự đặc sắc tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh là kết quả từ phẩm chất, năng lực với hai điểm chủ yếu: bản lĩnh cao cường và trí tuệ mẫn tiệp. Kết quả đó là do một quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cả cuộc đời, ở mọi lúc, mọi nơi của Người. Vì thế, Người luôn tự làm chủ cuộc sống và chú trọng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nên vững vàng trong xử lý mối quan hệ đối với người chung quanh, công việc và làm chủ bản thân.

          Hãy tìm đọc cuốn sách “Phong cách tư duy của Bác Hồ” để ta đọc, cảm nhận và học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh.

Nguyễn Doãn Tuấn - Thư viện Thái Bình