28/05/2020

Giới thiệu sách: Phong cách diễn đạt của Bác Hồ

     Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta bao gồm: phong cách tư duy; phong cách làm việc; phong cách lãnh đạo; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Phong cách của Người là bài học, là chuẩn mực cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập và làm theo. Trong đó, phong cách diễn đạt là một trong những nét đẹp riêng, độc đáo và có giá trị to lớn đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phương pháp diễn đạt cứu học tập và làm theo phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả trong công tác và trong giao tiếp.

     Chính vì vậy trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng phong cách diễn đạt, coi đó là công cụ đắc lực không thể thiếu để tuyên truyền, giác ngộ ý thức cách mạng, củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói và viết không đơn thuần là một hành động thông tin mà còn là quá trình tác động lên người nghe, người đọc, nhằm thuyết phục, cảm hóa, nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi, hướng mọi người vào các hoạt động thực tiễn cách mạng phù hợp xu hướng tiến bộ của xã hội, của thời đại.

     Nhằm thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của nhân dân ta đối với chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người

     Mong muốn phổ biến thật rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương của Bác, về con người Bác, chân dung Bác góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Thư viện tỉnh Thái Bình trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách “Phong cách diễn đạt của Bác Hồ” do Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. Cuốn sách nằm trong chùm các tác phẩm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dày 263 trang, khổ 13x19cm do nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2018.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính:

Phần 1: Học tập phong cách diễn đạt của Bác Hồ như : Phong cách diễn đạt, phong cách báo chí, văn hóa báo chí,….

Phần 2: Một số bài viết , bài nói, thư của Bác Hồ thể hiện phong cách diễn đạt của Người như: Viết tuyên truyền, cách tuyên truyền, dân vân, cách viết tại các đại hội của Hội nhà báo, Hội nghị cán bộ Văn hóa,….

Phần 3: Những chuyện kể về phong cách diễn đạt của Bác Hồ như: Tài ứng khẩu, Bác Hồ với tiếng việt, Bác hồ với việc sử dụng tiếng nước ngoài,….

     Đọc cuốn sách “Phong cách diễn đạt của Bác Hồ”, chúng ta thấy những lời chỉ bảo cũng như phong cách nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua giới hạn của kỹ năng sử dụng ngôn ngữ đơn thuần, trở thành một nghệ thuật giàu khả năng chinh phục, thấm sâu vào lòng người đọc, người nghe. Đây chính là những bài học quý báu mà Người đã để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, học tập và rèn luyện phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giúp cho chúng ta nâng cao trình độ diễn đạt, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

     Cuốn sách "Phong cách diễn đạt của Bác Hồ" hiện có trong kho của Thư viện tỉnh Thái Bình và hệ thống thư viện trong toàn quốc. Xin trân trọng giới thiệu!

Mai Thị Huyền - Thư viện Thái Bình