29/04/2020

Thông báo

   Thực hiện kết luận của cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 22/4/2020 và công điện số 11/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về việc tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 ngày 27/4/2020. Thư viện tỉnh Thái Bình mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại từ thứ Hai ngày 04/5/2020.

   Vậy Thư viện trân trọng thông báo cho bạn đọc và nhân dân được biết./.

   Lưu ý: Bạn đọc đến Thư viện cần đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng phục vụ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

THƯ VIỆN THÁI BÌNH