25/08/2017

Mở lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện tại Thái Bình

           Trong ba ngày từ 19 đến 21 tháng 10, tại nhà hát chèo Thái Bình, Vụ thư viện - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với thư viện Thái Bình tổ chức lớp tập huấn cho hơn 60 cán bộ thuộc hệ thống thư viện công cộng và một số các thư viện cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Dự buổi khai mạc lớp có đồng chí Vũ Dương Thuý Ngà – Phó vụ trưởng Vụ Thư viện; Nguyễn Phúc Điền – Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Thái Bình.

            Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Vũ Dương Thuý Ngà cho rằng, người cán bộ thư viện luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác thư viện; sự nghiệp thư viện phụ thuộc vào tâm huyết, trình độ của người làm cán bộ thư viện. Vì vậy, Vụ thư viện mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thư viện cho cán bộ thuộc hệ thống thư viện công cộng tại Thái Bình nhằm trang bị nghiệp vụ, nâng cao trình độ, từng bước đưa công tác thư viện công cộng hoạt động nền nếp, phát huy hiệu quả. Lớp mở tại Thái Bình là lớp đầu tiên trong năm  lớp Vụ thư viện sẽ mở trên cả nước trong chương trình tập huấn nghiệp vụ năm 2010.

            Tham gia lớp học, cán bộ làm công tác thư viện được lãnh đạo Vụ Thư viện phổ biến về chiến lược phát triển và một số văn bản pháp quy về thư viện. Đồng thời được cán bộ nghiệp vụ thư viện tỉnh trang bị nghiệp vụ về xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện cơ sở; bổ sung tài liệu và một số sổ sách nghiệp vụ cần có trong hoạt động thư viện; phân loại sách, tổ chức mục lục và kho sách báo trong thư viện và thực hành một số chuyên môn nghiệp vụ khác trong công tác thư viện.

Hà Anh