25/08/2017

Thư viện tỉnh Thái Bình tổ chức trưng bày, triển lãm sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Thực hiện KH số 46/KH-BVHTT&DL ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc trưng bày, triển lãm tuyên truyền giới thiệu sách về chủ quyên biển đảo Việt Nam. Từ ngày 1/6 – 30/6/2014, tại Thư viện tỉnh Thái Bình diễn ra triển lãm sách với chủ đề “Vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ Quốc!”. Triển lãm trưng bày 200 cuốn với 59 đầu sách có nội dung về biển đảo nhằm giới thiệu đến công chúng những tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

  Những tác phẩm này là công trình nghiên cứu của các sử gia, chuyên gia viết về chủ quyền biên giới của Việt Nam trên biển, Công ước Luật Biển quốc tế, những sự kiện, tư liệu lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định các quần đảo, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam

 Triển lãm không chỉ cung cấp thông tin cần thiết cho nhân dân địa phương mà còn góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.

Thư viện tỉnh Thái Bình