Hướng dẫn Phòng đọc thiếu nhi

HƯỚNG DẪN ĐỌC, MƯỢN TÀI LIỆU
1/ Bạn đọc sử dụng tài liệu đọc tại chỗ :
   Xuất trình thẻ bạn đọc, tự chọn tài liệu trên giá và ghi phiếu yêu cầu. Không làm xáo trộn sách trên giá
2/ Bạn đọc mượn tài liệu về nhà :
+ Xuất trình thẻ  bạn đọc, tự chọn tài liệu trên giá
Sắp xếp lại sách báo theo đúng vị trí sau khi đã chọn được những tài liệu cần mượn
+ Ghi đầy đủ thông tin của tài liệu cần mượn theo qui định vào thẻ và phiếu bạn đọc
+ Một thẻ mỗi lần được mượn tối đa 03 tài liệu, thời gian mượn là 10 ngày. Sau thời hạn nếu cần mượn tiếp những tài liệu đó thì phải đến xin gia hạn
+Làm hư hỏng hoặc mất tài liệu phải bồi thường gấp 04 lần giá ghi trên tài liệu   
     Thẻ Thiếu nhi được dùng đọc, mượn sách phòng Thiếu nhi và đọc sách báo tại các phòng khác của Thư viện
     Không cho người khác mượn thẻ, chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy định của Thư viện
                                                       THƯ VIỆN KHTH TỈNH THÁI BÌNH