Hướng dẫn phòng đọc tổng hợp

HƯỚNG DẪN MỤC LỤC
Nếu chọn tài liệu cho mình, bạn đọc có thể tìm ở các hệ thống mục lục, có trong Thư viện. Tài liệu thư viện xuất bản trước năm 1991, mô tả theo thứ tự Tên, họ đệm. Tài liệu thư viện xuất bản từ 1991 trở đi mô tả theo thứ tự Họ- Đệm-Tên. Các tài liệu tiếng nước ngoài mô tả theo thứ tự Họ(tên). Các tài liệu này được tổ chức thành các hệ thống riêng biệt. Mỗi hệ thống gồm có 2 mục lục chính. Chúng tôi xin giới thiệu chi tiết 2 loại mục lục này để bạn đọc tài liệu sử dụng.
I Mục lục phân loại
Mục lục phân loại là mục lục trong đó các phiếu đại diện cho sách được sắp xếp theo hệ thống cá môn loại tri thức. Mỗi loại mang một ký hiệu riêng. Cụ thể:
                                                                                               Ký hiệu                       Môn loại
                                                                                                0                                  Tổng loại
                                                                                                1                                  Triết học
                                                                                                2                            Vô thần tôn giáo
                                                                                                3                             Xã hội chính trị
                                                                                                3k                            Chủ nghĩa Mác_Lenin
                                                                                                4                                  Ngôn ngữ
                                                                                                5                            Khoa học tự nhiên
                                                                                                5A                         Nhân loại văn học
                                                         V                                                Văn học
                                                                                                 DV                           Sách thiếu nhi
                                                         61                                  Y học
                                                                                                 6                           Khoa học kỹ thuật
                                                                                                 63                             Kỹ thuật nông nghiệp
                                                                                                 7                             Thể dục thể thao
                                                                                                 7A                              Nghiên cứu văn học
                                                         8                                    Lịch sử
                                                                                                 91                                   Địa lý
                                                                                                 K                           Văn học dân gian                     
Mỗi môn loại lại chia thành nhiều mục mang ký hiệu cấp số 2
VD: 5 Khoa học tự nhiên, 51 toán học, 52 thiên văn, 53 vật lý. Mỗi mục trên lại chia thành nhưũng phần mục nhỏ hơn mang cấp số 3. VD: 51: Toán học, 511 Số học, 512 đại số…v.v trong cùng một mục nếu có nhiều sách sẽ xếp theo chữ cái tên, họ, tác giả hoặc tên sách (sách thư viện xuất bản trước 1991) xếp theo họ tên, tác giả hoặc tên sách (sách xuất bản năm 1991). Nếu bạn đọc chưa quên sử dụng mục lục phân loại hoặc gặp 1 vấn đề gì chưa rõ thuộc loại nào thì cần tra cứu các ô Tra cứu chủ đề (mấy ô kéo cuối cùng của tủ mục lục phân loại). Phích trong các ô này được sắp xếp theo thứ tự chữ cái trên từng chủ đề và chỉ cho bạn đọc ký hiệu từng loại mục lục. Ví Dụ: Muốn nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến nhiệt học, bạn đọc sẽ thấy trong các ô tra cứu chủ đề ở vần N tấm phích ghi Nhiệt học 530-14 tìm đến mục 53 trong mục lục phân loại sẽ thấy các sách về nhiệt.
II Mục lục chữ cái
Mục lục chữ cái phản ánh những sách đã giới thiệu trong mục lục phân loại. Nhưng ở đây các phích được sắp xếp theo thứ tự chữ cái như trong từ điển ngôn ngữ. Tên(Họ đệm) hoặc tên sách (sách thư viện xuất bản trước 1991) hoặc họ tên, biệt hiệu tác giả, tên sách (sách xuất bản từ năm 1991 trở đi) Bạn đọc nhớ tên tác giả, tên sách cũng đều tìm được tài liệu mình cần.
VD: 1. Cuốn sách toán chọn lọc cấp 3 (xuất bản trước năm 1991) của Lê Hải Châu tìm ở vần C tờ phích Châu(Lê Hải) sẽ thấy sách toán chọn lọc cấp 3
      2. Cuốn sách Hán Việt từ điển (xuất bản sau năm 1991) tìm ở vần Đ (Đào Duy Anh) hoặc tìm ở vần H (Hán Việt từ điển) cũng đều tìm được cuốn sách đó.
Ngoài 2 mục lục chính trên đây thư viện còn tổ chức các hệ thống mục lục như:
     Mục lục giới thiệu sách mới. Mục lục địa chí.
     Mục lục xuất bản phẩm địa phương
     Mục lục tranh ảnh bản đồ
Tất cả các mục lục này được sắp xếp theo phân loại. Sau khi tìm thấy sách. Bạn đọc ghi các yếu tố tên sách và ký hiệu của cuốn sách lên phiếu yêu cầu (Ký hiệu của cuốn sách ghi ở góc trên bên trái tờ phích).
Bạn đọc lưu ý ghi rõ ràng đầy đủ các ký hiệu, ghi xong đưa cho thủ thư, để thủ thư lấy sách được nhanh chóng.
                                                     THƯ VIỆN KHTH THÁI BÌNH